شهرداری تهران

شرکت شجره طوبی از سال 1386 با مناطق مختلف شهرداری تهران همکاری را آغاز کرد و در ادامه با عقد قرارداد با اداره کل رفاه به کلیه کارکنان محترم مناطق 22 گانه ، سازمانها ، شرکت ها و مراکز زیر مجموعه شهرداری تهران خدمات ارائه مینماید.

شرکت شجره طوبی از سال 1386 با مناطق مختلف شهرداری تهران همکاری را آغاز کرد و در ادامه با عقد قرارداد با اداره کل رفاه به کلیه کارکنان محترم مناطق 22 گانه ، سازمانها ، شرکت ها و مراکز زیر مجموعه شهرداری تهران خدمات ارائه مینماید.

شهرداری تهران

سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۴۱۹ بازدید

شهرداری تهران شامل :
شهرداری منطقه یک شهرداری منطقه دو شهرداری منطقه سه شهرداری منطقه چهار شهرداری منطقه پنج شهرداری منطقه شش شهرداری منطقه هفت شهرداری منطقه هشت شهرداری منطقه نه شهرداری منطقه ده شهرداری منطقه یازده شهرداری منطقه دوازده شهرداری منطقه سیزده شهرداری منطقه چهارده شهرداری منطقه پانزده شهرداری منطقه شانزده شهرداری منطقه هفده شهرداری منطقه هجده شهرداری منطقه نوزده شهرداری منطقه بیست شهرداری منطقه بیست و یک شهرداری منطقه بیست دو

سازمان آتش نشانی شرکت واحد اتوبوسرانی مترو سازمان ترافیک سازمان حمل و نقل سازمان بهشت زهرا

دیدگاه خود را بیان کنید