فروشگاه اقساطی شجره طوبی

فروشگاه اقساطی شجره طوبی,شرکت شجره طوبی

فروشگاه اقساطی شجره طوبی اقساط شرایطی

ادارات ، سازمانها و شرکتها

کلیه ادارات ، سازمانها ، شرکت ها ، وزارتخانه ها و دیگر مجموعه های دولتی ، نیمه دولتی ، خصوصی ، نظامی و انتظامی که تمایل دارند شرایط رفاهی مناسب با هزینه و کارمزد بسیار کم ( بیش از ده ها هزار قلم کالا و خدمات مورد نیاز خانواده های ایرانی ) را برای کارکنان خود فراهم آورند میتوانند فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود و هماهنگی های لازم جهت عقد قرارداد بعمل آید.


Code Image